Logo PCS z trzema literami P, C i S oraz napisem konferenztechnik.de

Kim jesteś? Pracujemy dla wielu różnych klientów i znamy wymagania, trendy i zmiany w branży.

 

Obsługujemy wszystkie obszary technologii konferencyjnych i medialnych i jesteśmy jednym z liderów na rynku technologii tłumaczeń symultanicznych i wydarzeń wielojęzycznych.

Zawsze staramy się zaspokajać potrzeby naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Nasze uczciwe i oparte na współpracy podejście jest gwarancją udanego projektu i strategiczną podstawą naszego długoterminowego sukcesu.

 

Nie gryziemy. I nie denerwujemy –, cóż, czasami to robimy. Od czasu do czasu. Rzadko. Prawie nigdy.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Green AV: Zrównoważona firma: Źródła i inicjatywy

Wiele rąk ze wszystkich stron leży jedna na drugiej, w partnerstwie. Obok znajduje się napis Switch off - switch on! Nie jesteś sam. Znajdziesz wsparcie, innych działaczy i sponsorów zarówno na poziomie stanowym, jak i krajowym.

Niemiecka Agencja Energii – dena

Niemiecka Agencja Energii (dena) postrzega siebie jako niezależną siłę napędową i pioniera transformacji energetycznej – na poziomie krajowym i międzynarodowym.

dena

Sustainable Meetings Berlin – visitBerlin

Wizją Visit Berlin jest uczynienie z Berlina jednej z najbardziej zrównoważonych lokalizacji eventowych na świecie!

Zrównoważone spotkania w Berlinie @ visitBerlin

Zielona inicjatywa IT rządu federalnego

Zmiany cyfrowe i ochrona klimatu:

  • Pomimo dalszego wzrostu wydajności, zużycie energii spowodowane operacjami IT nie powinno przekroczyć docelowej wartości 350 GWh/rok.
  • Należy wdrożyć zrównoważone zamówienia IT.
  • W przypadku wszystkich dużych nowych inwestycji IT, uwzględnienie zużycia energii w planowanym okresie eksploatacji powinno być uwzględnione w kryteriach zamówienia.

Zielona inicjatywa IT rządu federalnego

Green Information Technology – Federalna Agencja Środowiska

Zmiany cyfrowe i ochrona klimatu:
Cyfryzacja może pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i surowce –, ale może też mieć dodatkowy wpływ na klimat i środowisko. Green IT pomaga kierować cyfryzację w kierunku przyjaznym dla środowiska, tak aby sprzęt, oprogramowanie, centra danych, sieci i usługi cyfrowe były energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Zielona technologia informatyczna – Green IT

Kampania na rzecz ochrony klimatu dla MŚP – KfW Bank

Zmiany cyfrowe i ochrona klimatu:
W ramach kampanii na rzecz ochrony klimatu dla MŚP firmy otrzymują pożyczkę w wysokości do 25 mln euro na ambitne projekty mające na celu ochronę środowiska i korzystają z bezpośredniej dotacji klimatycznej w wysokości 3 % euro.

Promocja inwestycji KfW

Kodeks postępowania w zakresie efektywności energetycznej w centrach danych – EU Science Hub

Niniejszy Kodeks postępowania powstał w odpowiedzi na rosnące zużycie energii w centrach danych i potrzebę zmniejszenia związanego z tym wpływu na środowisko, gospodarkę i bezpieczeństwo dostaw energii.

Centrum naukowe UE

Raport KPMG na temat zrównoważonego rozwoju

Ochrona klimatu i promowanie różnorodności mają kluczowe znaczenie. Firma audytorsko-doradcza KPMG publikuje swój raport zrównoważonego rozwoju i opisuje w nim istotne wpływy, szanse i zagrożenia w odniesieniu do kluczowych tematów i obszarów działania....

Raport KPMG na temat zrównoważonego rozwoju

Czekamy na Twoją aplikację!

Wystarczy przesłać nam krótkie zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: Gunnar Hermenau
hermenau@konferenztechnik.de

Prosimy o przesyłanie aplikacji w formacie PDF. Będziemy wdzięczni za krótki list motywacyjny, CV i odpowiednie certyfikaty –, jeśli są dostępne.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Gunnarem Hermenau pod numerem : 030 6959690 14 lub pocztą elektroniczną.